Chính sách bảo mật thông tin

Share Button

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

  1. Thu thập thông tin cá nhân:

Thông qua website songtra.vn, các thông tin thu thập được sẽ giúp công ty:

– Hỗ trợ quý khách khi đặt hàng.

– Giải đáp những thắc mắc.

– Cung cấp đến quý khách hàng thông tin mới nhất trên website.

– Thực hiện các bản khảo sát chất lượng sản phẩm của khách hàng.

Khi thực hiện việc truy cập cũng như sử dụng những dịch vụ tại songtra.vn, quý khách sẽ được yêu cầu khai báo thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, số điện thoại, email… Khách hàng cần đảm bảo mọi thông tin khai báo là hoàn toàn chính xác và hợp lí, chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật về những thông tin này.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

songtra.vn thu thập và sử dụng thông tin của quý khách vào mục đích phù hợp và tuân thủ nội dung của chính sách bảo mật.

– Công ty có thể dùng thông tin của quý khách để thực hiện việc nghiên cứu thị trường theo quy định của pháp luật. Quý khách có thể từ chối không tham gia vào các hoạt động này.  

– Khách hàng sẽ nhận được những thông tin về chúng tôi, sản phẩm, bản tin hoặc những gì liên quan đến công ty. Nếu khách hàng từ chối, chúng tôi sẽ ngừng gửi những thông tin này đến mail của các bạn.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

songtra.vn sẽ tiến hành lưu trữ những thông tin của khách hàng trên hệ thống của công ty trong cả quá trình cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng, đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khách hàng yêu cầu hủy bỏ những thông tin đã cung cấp.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân

– Ngoại trừ những trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như trên, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ cũng như lan truyền thông tin cá nhân của khách hàng.

– Những trường hợp cần thiết để tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng:

          . Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi.

          . Bên thứ ba khác mà quý khách yêu cầu chúng tôi gửi thông tin của quý khách.

          . Các cơ quan pháp luật, chính phủ hoặc bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu liên quan đến điều tra hình sự.

          . Các đơn vị kinh doanh khác mà chúng tôi có kế hoạch sát nhập hoặc được mua lại bởi một cá thể kinh doanh.

  1. Truy xuất thông tin cá nhân

– Khách hàng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân trên website vào bất cứ thời điểm nào.

  1. Các bên thứ ba và các liên kết.

– Sông Trà có thể bàn giao thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý và nhà thầu theo quy định của Chính sách bảo mật.

– Công ty không thực hiện việc mua bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng khi chưa được sự đồng ý trừ khi cần thiết.

– Chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hoặc nội dung của bên thứ ba, website khác.

  1. Quyền lợi của quý khách

– Khách hàng có quyền yêu cầu thực hiện việc truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi tổ chức hoặc xử lí.

– Khách hàng có quyền yêu cầu công ty chỉnh sửa sự thiếu chính xác trong hồ sơ dữ liệu.

– Khách hàng có quyền yêu cầu công ty ngừng sử dụng thông tin cá nhân của quý khách bất cứ lúc nào.

Bất cứ lúc nào, Sông Trà cũng có thể sửa đổi những điều khoản trong chính sách bảo mật này. Quý khách hàng vui lòng truy cập website thường xuyên để cập nhật thông tin của chúng tôi.

 

Tư vấn khách hàng

Hotline: 0938 017 232


Hotline: 0938 017 232


P Kinh doanh : 0975 882 976